Kongen av livet

I Norge har vi et så velfungerende samfunn at når sykdom inntreffer får vi hjelp. Den syke kan bo på sykehuset til han eller hun blir frisk, eller reiser fra denne jorden.