• Både Oscar og Harald Wergeland satte spor etter seg i Kristiansand, og spesielt Oscar – i forbindelse med anleggelse av Ravnedalen naturpark. Bildet viser statuen av Oscar Wergeland inne i Ravnedalen. FOTO: ARKIV

Generalane Oscar og Harald Wergeland

Oscar gjorde Kristiansand vakrare. Men kunne han gjort dette arbeidet utan støtte frå Harald?