Målretta bomskudd

Fredag 5. september hadde Alf Holmelid et innlegg med overskrift: "Målretta sanksjonar".