• Befolkningen i Flekkefjord har vist sitt opprør mot sentralisering av sykehusene i landsdelen. Et fakkeltog 6. februar mønstret 5000 mennesker. FOTO: ARKIV

Nødvendig avklaring

Uansett hvilken fremtid de øvrige sykehusene i Agder får, så er betydningen til sykehuset i Kristiansand avklart.