Er vi herre i eget hus?

Med bakgrunn i den bekymring mange gir uttrykk for når radikale fremmedkrigere vender hjem, skaper det undring hos mange av oss.