• Kristiansand kommune setter i verk flere tiltak for å bidra til et sunt arbeidsliv. FOTO: Reidar Kollstad

Et seriøst arbeidsliv

Kristiansand kommune fortjener honnør for å ta to av arbeidslivets viktigste utfordringer på alvor: Å åpne døra for unge arbeidstakere og stenge den for useriøse aktører.