• Kunstverket til Henrik Finne har i mange år vært til glede og inspirasjon for folk som ferdes i Kristiansand, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Reidar Kollstad

Kristiansand teater på høring

Høringen gjelder en reguleringsplan, eller kanskje rettere en områdeplan, der teaterbygningen inngår sammen med en del andre bygg.