Taushet er ingen løsning

Debatten mellom Vest-Agder-museet og meg i desember ble kort.