Diskriminering i likestillingens navn

Etter de siste års erfaringer stemmer ikke lenger idealfremstillingen på det politiske likestillingskartet med terrenget man beveger seg i.