Statskirke «light»

Lørdag vedtok Kirkemøtet med stort flertall å gå inn for en avvikling av statskirken. Kirkemøtets flertall ønsker imidlertid ikke en fullstendig løsrivelse fra staten, men en lovforankret kirke, i tråd med Gjønnesutvalgets flertallsinnstilling.