Skjeletter i skapet

Plan— og bygningssjef Gunnar Stavrum i Kristiansand kommune har bebudet en gjennomgang av gamle planer i strandsonen.