• BILDET KOMMER FRA SCANPIX OSLO 20060307Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen redegjorde i Stortinget om hvilke tiltak regjeringen vil sette i verk i forbindelse med fugleinfluensaen .Foto: Håkon Mosvald Larsen / SCANPIX FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN

Ap torpederer sykehusreformen