Har samaritanen forlatt oss?

Omsorg: Vi går alle forbi uten å gripe inn, enten fordi vi ikke skjønner situasjonen eller fordivi ikke har mot til å gripe inn.