Guds ord er fasit

Mye er skrevet om resultatet fra Kirkemøtet.