• Norge har ikke behov for vindkraft, skriver innsenderen, og siterer fra en rapport som blant annet konkluderer med at Norge vil få et betydelig kraftoverskudd fram mot 2030. FOTO: ARKIV

Fornybarsamfunnet bygges IKKE med vindkraft

"Miljøvernorganisasjonen" ZERO – som i stor grad er sponset av energibransjen – fremhever til stadighet vindkraft som løsningen på klimakrisen.