• Her er Faizullah Muradi returnert til Roma, uten å vite hva fremtiden bringer. FOTO: PRIVAT

Krav på behandling

Norge har en moralsk og selvfølgelig plikt til å bistå asylsøkere som har jobbet for oss i utlandet. Slik som tolken Faizullah Muradi.