Bussen - også et «vesen»?

Som et apropos til Statens vegvesen, ser det ut til AKT (Agder Kollektivtrafikk) også prøver å leve opp til dette "uvesen".