Toll og tull

Noen land har ordninger som kan gi deg momsfritak når du tar varer med deg fra utlandet og inn i Norge (moms = MVA).