Kirkeasyl - og tanker omkring dette

Jeg har forståelse for at det er et vanskelig tema for de som skal håndheve lov og rett, men også for de som har søkt tilflukt i Guds hus.