• Aksepterer Høyre at lærerne har kompetanse til å velge metode som virker, ut fra læringssituasjonen til den enkelte elev og klasse? spør artikkelforfatteren. Illustrasjonsbildet er fra KKG der noen elever lærer kinesisk. FOTO: Anne Smith Lorentz

SV har tillit til lærerne

SV og lærerne selv mener at det trengs flere lærere i skolen, også i Kristiansand.