Har vi en administrasjonsstyrt kommune?

Er det administrasjonen i kommunen som bestemmer i denne byen? Det er betimelig å stille spørsmålet.