Avisens kåring

Det er prisverdig at avisen kårer de etter deres mening 50 beste idrettsutøvere i 2013 etter oppgitte kriteringer. Men nå en i høy grad kvalifisert kandidat blir utelatt, og det så etter opplysning heller ikke blir korrigert, så har jeg som leser ikke noe annet alternativ enn å ta det opp med et leserinnlegg.