En stor takk

Hjertelig takk for mitt opphold som pasient på lungeavdelingen på Sørlandet sykehus i Kristiansand.