Aktive engler på Lund

I begynnelsen av februar resulterte et fall i flere indre bruddskader.