Overmoden reform

I sin iver etter å samle et bredt flertall for kommunereformen, bør ikke Jan Tore Sanner gi avkall på muligheten for tvang.