Kamp mot fattigdommen

I dag går om lag 0,6 prosent av bistandsbudsjettet til mikrokreditt. En opptrappingsplan er nødvendig.