Israel - hva med fremtiden?

Tiden arbeider ikke for den jødiske stat, men snarere for dens motstandere.