Vi følger Tore Wiese-Hansen i Agder Gassforum når han sammenligner begivenheten med den gryende elektrisitetsutbyggingen for hundre år siden. Vi merker oss også at Vest-Agders Rolf Terje Klungland var sentral da forliket ble forhandlet fram på Stortinget en sen nattetime — muligens etter at gasskraftmotstanderne i Arbeiderpartiet hadde krøpet til køys for kvelden.

Topografi og generasjoners kraftutbygging gjør Sørlandet rik på elektrisk kraft. Vestover registrerer vi at Lyse Energi i Rogaland er kommet langt i satsingen på gassbasert energi, østover ser vi hvordan Grenlands industri gjør seg klar for gassen som kommer.

Det må være en fordel for samfunnet ikke å være avhengig av bare én energikilde. Gass peker seg ut som fremtidens alternativ til strøm. Å bygge den nødvendige infrastrukturen på lille Agder er en formidabel oppgave. En jobb for «drivkraften på Sørlandet?»