Bakgrunnen for anmeldelsen var mistanke om at bedriften hadde brukt såkalt produksjonskjøtt fra Afrika, uten at lover og forskrifter i forbindelse med slik kjøttproduksjon ble fulgt.Uansett hva slags forhold som måtte skjule seg i akkurat «denne biffen», så hører det ingen steds hjemme at to involverte politidistrikter ikke klarer å bli enige om hvem som skal ha ansvaret for etterforskning og eventuell påtale.