Ulike profesjoner spiller en stor rolle i menneskers liv. Ved livets begynnelse står jordmoren og legen der og tar i mot oss. Gjennom voksenlivet fortsetter møtene med profesjonelle, skriver artikkelforfatteren. Ulike profesjoner spiller en stor rolle i menneskers liv. Ved livets begynnelse står jordmoren og legen der og tar i mot oss. Gjennom voksenlivet fortsetter møtene med profesjonelle, skriver artikkelforfatteren. Foto: Vegge, Tormod Flem, illustrasjonsfoto

Profesjonsetikk under press