Boligprisene

Omfattende bygging av nye, ofte sentrumsnære leiligheter har dempet prisoppgangen på boliger i Sørlandets hovedstad Kristiansand.