Mulla Krekar

Et nytt kapitell i den årelange føljetongen om Mulla Krekar ble skrevet før helgen.