Det gror i musikkhagen

Jonas Alaska sammenlignes med Bob Dylan og roses opp i skyene av Bjørn Eidsvåg, Hanne Kolstø karakteriseres som bedre enn Beatles av Morgenbladets kunstkritiker.