Hagen og Nobelkomiteen

Et forunderlig, politisk teaterstykke har blitt spilt for et stort publikum de siste dagene.