Bispeembetet uten innflytelse

Det må sees nærmere på kandidatenes teologiske ståsted.