Alternativ kreftbehandling – drøm eller virkelighet

Et søk på Google på «alternativ kreftbehandling» gir 22.200 treff – alt fra seriøse behandlingsforsøk til ren humbug basert på flyktige ideer om varig helbredelse uten rot i virkeligheten.