Billigere olje

Utviklingen i Libya påvirker også Norge, ikke minst via oljeprisen.