Høyre i støpeskjeen?

Høyre står for noen sentrale holdninger: troen på at enkeltmennesket skaper de materielle verdiene i samfunnet, og på at den enkelte må vises tillit ved å gis frihet under ansvar.