Rolstad Larsens nei

Arendalsordfører Torill Rolstad Larsen (Ap) vil anbefale folk å stemme nei i en eventuell folkeavstemning om ett Agder. Til NRK Sørlandet sier hun at «Arendal og deler av Aust-Agder kan ha det like greit» ved å beholde dagens fylkesgrense.