Kirkelig demokrati

Kirkerådet står i bispevalget overfor en klassisk problemstilling: Skal nasjonale eller lokale hensyn veie tyngst?