• røntgenundersøkelse (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Røntgentilbud i Mandal

Sørlandet sykehus viderefører tilbudet om røntgen, men tar MR-maskinen ut av drift 1. januar 2013.