Urettferdig verneplikt

Regjeringen har vedtatt å fjerne siviltjenesten. Og det med så rask virkning at innkallingen til denne tjenesten avsluttes allerede før Stortinget har fått sagt sitt om saken.