Sørlandets samling er Sørlandets fremgang

Vilhelm Krags forslag om en ny landsdel Sørlandet sprang ut av hans arbeid for opprettelsen av kulturelle institusjoner i fødebyen Kristiansand.