Lokalsamfunn – en utdøende idé?

Agder har behov for ny kompetansebasert industri og vi trenger attraktive storbyregioner som kan være baser for fremtidens kreative økonomi. Det finnes imidlertid et «annet Agder» som ser seg lite tjent med et ensidig fokus på å skape større og mer slagkraftige enheter.