Sykehus og kompetanse

Ledelsen ved Sørlandet sykehus har besluttet å stenge nyfødtposten ved sykehuset i Arendal til sommeren.