Samferdsel, levekår og kompetanse

Disse dagene drøfter landsdelens politikere og byråkrater samferdselsutfordringene på Sørlandet på en større konferanse i Sørlandsparken. Det handler i virkeligheten om utviklingen av levekår og kompetansemiljøer i landsdelen.