Offentlige etater bør lære av hverandre

Heldigvis er tilgangen på kommunikasjonsrådgivere i det offentlige for tiden god.