Grøvan – en god førstekandidat for KrF!

Vest-Agder trenger en politiker som er samarbeidsorientert, offensiv, lyttende og løsningsorientert i sitt arbeid for landsdelen.