• NYTTÅRSTALE: Artikkelforfatteren trekker fram flere eksempler der kongen har tatt standpunkt i kontroversielle saker. Her holder kong Harald sin nyttårstale i 1995, hvor han bl.a. snakket om at norsk landbruk må være en hjørnesten i vårt samfunn. FOTO: SCANPIX

Kongehuset er ikke nøytralt

Hvem kongen og dronningen åpner Slottets dører for, kan ha stor virkning.