• niger.jpg FOTO: STAFF

Det er noe med Tiden

Den leger ikke bare sår, men den tilslører også sterke og viktige opplevelser.